ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
นายภานุ แย้มศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวให้โอวาทและอวยพรนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ในการแข่งขัน"เมืองมะขามหวานเกมส์" PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2014 เวลา 14:58 น.

นายภานุ แย้มศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวให้โอวาทและอวยพรนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ในการแข่งขัน"เมืองมะขามหวานเกมส์"      
ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๓๐ น ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเลย