ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยจัดงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทยเลย ประจำปี ๒๕๕๗ บวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 14:26 น.

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ทำพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕  เนื่องด้วยจังหวัดเลยได้จัดงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทยเลย ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 14:34 น.