จังหวัดเลยจัดงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทยเลย ประจำปี ๒๕๕๗ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 14:34 น.

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
นายภานุ แย้มศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีเปิดงานกาชาด
"ดอกฝ้ายบานสืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี ๒๕๕๗" เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๓๐ น. ณ เวทีกลางงานกาชาดดอกฝ้ายบาน
สืบสานวัฒนธรรมไทเลย บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย

 
ข่าวเด่น
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย