ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
พิธีอัญเชิญพวงมาลาพระราชทานวางหน้าหีบศพ พลฯสำรวย สุพรรณเมือง ผู้กล้าชาวผาขาว จังหวัดเลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 07 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 11:09 น.

เมื่อวันที่ ๒ ก.พ.๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ อำเภอผาขาว นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย อัญเชิญพวงมาลาพระราชทานวางหน้าหีบศพ พลฯสำรวย สุพรรณเมือง
ผู้กล้าชาวผาขาว จังหวัดเลย พลีชีพเพื่อชาติที่จังหวัดปัตตานี ขอดวงวิญญานผู้กล้าไปสู่สุขคติด้วยเทอญ