ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ให้สัมภาษณ์โครงการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 07 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 11:09 น.


นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ให้สัมภาษณ์เชิงลึกผู้อำนวยการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด โครงการติดตามและประเมินผล
การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ให้กับเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ปรึกษาโครงการฯ เมื่อวันที่ ๔ ก.พ. ๕๗ ณ ห้องปฏิบัติการ รอง ผวจ.เลย 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 07 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 11:32 น.