ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการ อ.ก.พ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 07 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 11:40 น.

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายภานุ แย้มศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการ อ.ก.พ 
เมื่อวันที่ ๔ ก.พ. ๕๗ ณ ห้องประชุมภูกระดึง ศาลากลางจังหวัดเลย