ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยจัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนครบรอบ 60 ปี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 15:34 น.

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 นายกองเอกวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายกองเอกยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
นายกองเอกภานุ แย้มศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนครบรอบ 60 ปี ณ กองร้อย อ.ส.จ.เลย
อส.ได้ช่วยเหลือฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ และประชาชน เพื่อพิทักษ์ไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ขอคารวะแด่ดวงวิญญาน
ของ อส.ผู้พลีชีพเพื่อชาติ และวีรกรรม
ของ อส.ในปัจจุบันทุกคน ซึ่งกิจกรรมปีนี้กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเลยได้จัดงานวันอาสารักษาดินแดน
เหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา แต่ที่พิเศษคือ ปีนี้
มีการแสดงช่วยตัวประกันของหน่วย S.W.A.T จากกองร้อย อส.อ.เมืองเลย ซึ่ง นับว่าเป็นการสร้างสีสัน
มิติใหม่ของวงการทีเดียวครับ
 
10 ก.พ. ของทุกปี คือวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน