ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 15:52 น.

นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 57
ณ ห้องประชุมภูหลวง  ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเลย