ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธี 70 ปี คืนสู่เหย้าชาวอาชีวะเลย ฉลองครบรอบ 70 ปี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 11:07 น.

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 20.00 น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธี 70 ปี คืนสู่เหย้าชาวอาชีวะเลย
ฉลองครบรอบ 70 ปี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย เพื่อจัดหาอุปกรณ์การเรียน การสอน จัดโดย สมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่า วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเลย ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเลย

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 11:11 น.