ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลประจำปี 2556 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 11:29 น.

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ประธานพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลประจำปี 2556 โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดเลย ได้จัดงานคนพิการสากลประจำปี 2557 กล่าวรายงานโดย นายวิสิทธิ์ สนามชวด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
มีผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน จำนวน 400 ราย เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ณ หอประชุมอำเภอภูกระดึง อำเภอภูกระดึง
จังหวัดเลย

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 11:42 น.