ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาหมู่บ้านศูนย์พัฒนา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 06 มีนาคม 2014 เวลา 23:32 น.

นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาหมู่บ้านศูนย์พัฒนา หมู่ที่ 6 บ้านโนนสวรรค์
หมู่ที่3 ตำบลผาสามยอด เพื่อความเข็มแข็งอย่างยั่งยืน ณ อส.จ.เลย ที่ 2 เมื่อวันวันที่ 4 มี.ค. 57