ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
การตรวจนิเทศการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ ณ บ้านกลาง ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2014 เวลา 20:52 น.

เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ นายจำรส ศักดิ์จิรพงษ์ (ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี) นายวิศว ศะศิสมิด (ผู้ตรวจการกระทรวงมหาดไทย)
นายปิติ จันทระ (ผู้อำนวยการส่วนประสานการพัฒนาพื้นที่ตามพระราชดำริ) ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริ ณ บ้านกลาง
ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2014 เวลา 20:58 น.