ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
นประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกกัลยาณมิตร ปปช. ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2014 เวลา 21:05 น.

นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกกัลยาณมิตร ปปช. ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมภูกระดึง ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น ๒