ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
คุณสุพร สุภสร และทีมวิจัย ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ ประจำจังหวัดเลย นำเสนอข้อมูลก่อนประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2014 เวลา 22:08 น.

วันที่ 17 มีนาคม 2557 คุณสุพร สุภสร และทีมวิจัย ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ ประจำจังหวัดเลย
นำเสนอข้อมูลก่อนประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ต่อนายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ณ ห้องประชุมภูสวนทราย
ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 2