ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
โครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัย "มิสเตอร์เตือนภัย" รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2557 อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2014 เวลา 22:17 น.

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557 นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม เครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัย
"มิสเตอร์เตือนภัย" รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ ศาลาประชาคม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย