ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดการอบรมเครือข่ายอาสาสมัครมิสเตอร์เตือนภัยอำเภอเมืองเลย อำเภอนาด้วง และอำเภอท่าลี่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2014 เวลา 22:35 น.

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดการอบรมเครือข่ายอาสาสมัครมิสเตอร์เตือนภัย เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 
เวลา 11.00 น. ณ หอประชุมอำเภอเมืองเลย โดยกลุ่มเป้าหมายจาก 3 อำเภอ คือ อำเภอเมืองเลย อำเภอนาด้วง และอำเภอท่าลี่ จำนวน 110 คน