ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
โครงการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการฝ่ายปกครองเพื่อรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 26 มีนาคม 2014 เวลา 22:58 น.

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการฝ่ายปกครองเพื่อรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จังหวัดเลยและบรรยายพิเศษในหัวข้อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดเลย
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีนายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผูว่าราชการจังหวัดเลย และนายณรงค์ศักดิ์ พลศักดิ์ ปลัดจังหวัดเลย บรรยาย
ให้ความรู้บทบาทข้าราชการกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการขับเคลื่อนแผนแม่บทกรมการปกครองต่อประชาคมอาเซียน ณ ห้องประชุมภูเรือ
ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 4