ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยจัดงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๗ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 03 เมษายน 2014 เวลา 14:37 น.

จังหวัดเลยจัดงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๗ 
โดยนายภานุ แย้มศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ให้เกียรติเป็นประธาน เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย