ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยให้การต้อนรับท่านกุงสุสใหญ่ สปป.ลาว ประจำจังหวัดขอนแก่น PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 03 เมษายน 2014 เวลา 14:59 น.

จังหวัดเลย โดยนายภานุ แย้มศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ให้การต้อนรับท่านกุงสุสใหญ่ สปป.ลาว ประจำจังหวัดขอนแก่น ในโอกาสมาเยี่ยมเยือน
จังหวัดเลย ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น ๒