ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
พิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดเลยและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2014 เวลา 22:16 น.


เมิ้อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ จังหวัดเลยได้จัดพิธีรดน้ำขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ตั้งแต่เวลา ๑๔.๓๐ น. เป็นต้นไป


แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2014 เวลา 22:40 น.