ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยจัดงานพิธีมหาสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2014 เวลา 23:17 น.

เมือวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๗ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย
นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางปุณณภา ธนะจันทร์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นายภานุ แย้มศรี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีงานมหาสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุ
สามเณร
กิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ การประกวดส้มตำลีลาฯ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ศาลาริมน้ำ
สวนสาธารณกุดป่อง ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

๑๓ เมษายน ๒๕๕๗ เหล่ากาชาดจังหวัดเลย  

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2014 เวลา 23:24 น.