ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ตรวจเยี่ยมจุดตรวจโนนสว่างและจุดตรวจผาสุก ตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2014 เวลา 23:27 น.

เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๓๐น. นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ตรวจเยี่ยมจุดตรวจโนนสว่างและจุดตรวจผาสุก
ตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย