ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 23 เมษายน 2014 เวลา 16:02 น.

นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมภูเรือ ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น ๔