ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และ ผู้ประกอบการสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หลักสูตร " ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก " PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2014 เวลา 15:22 น.

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมเป็นเกียรติเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
ภาคเอกชน และ ผู้ประกอบการสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หลักสูตร " ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก "
ณ โรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 25 - 29 เม.ย 57

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2014 เวลา 15:24 น.