ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลย ได้จัดกิจกรรมการวิ่งแข่งขัน "คนเหล็กพิชิตภูกระดึง" ครั้งที่ 1 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 07 พฤษภาคม 2014 เวลา 15:13 น.

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2557 จังหวัดเลย ได้จัดกิจกรรมการวิ่งแข่งขัน "คนเหล็กพิชิตภูกระดึง" ครั้งที่ 1 โดย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลย
เป็นประธาน
พิธีเปิดและปล่อยตัวนักวิ่งคนเหล็กพิชิตภูกระดึง การแข่งขันวิ่งขึ้นภูกระดึงครั้งที่ 1 นี้ มีระยะทาง 7,800 เมตร ซึ่งมีนักวิ่งมาจากทั่วประเทศให้ความสนใจ
ร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก นักวิ่งที่มีอายุสูงสุด 83 ปี ร่วมแข่งขันในครั้งนี้ด้วย และ
พิธีมอบรางวัล "คนเหล็กผู้พิชิตภูกระดึง" ครั้งที่ 1 โดย นายภานุ แย้มศรี เป็นประธานฯ
ณ บริเวณยอดภูกระดึง และมีเสียงเรียกร้องให้จัด
ครั้งที่ 2 เดือน มีนาคม 2558 ตามคำเรียกร้องชื่องาน"พิชิตภูกระดึง ครั้งหนึ่งในชีวิต"ครับ

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 07 พฤษภาคม 2014 เวลา 15:24 น.