ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ประชุมและตรวจพื้นที่ เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. ณ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2014 เวลา 11:17 น.

เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 57 นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมกับ พล.ร.อ. ไตรภพ พิชัยกุล ร.น. ผู้อำนวยการสำนักงานสมุหราชองค์รักษ์
ประชุมและตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. ณ โรงเรียน
ภูกระดึงวิทยาคม อ.ภูกระดึง จ.เลย

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2014 เวลา 11:22 น.