ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
พิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด. 25 ตาสัปปะรด (คัดกรองสารเสพติดในสถานศึกษา) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2014 เวลา 11:35 น.


ท่านวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด. 25 ตาสัปปะรด 
(คัดกรองสารเสพติดในสถานศึกษา) และสาธิตการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ อำเภอเมืองเลย. ณ โรงแรมใบบุญแกรณ์