ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพผู้ติดยาเสพติด (โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครองจังหวัดเลย) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม 2014 เวลา 16:21 น.

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพผู้ติดยาเสพติด (โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครองจังหวัดเลย)
รุ่นที่๑ วันที่ ๑๙ พ.ค. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเลย ที่ ๒ "ลูกผู้ชาย ลูกผู้หญิงที่แท้จริงต้องกล้า กล้าที่จะแก้ไขในสิ่งที่ผิด"