ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวต้อนรับว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2014 เวลา 11:32 น.

นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวต้อนรับว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
และ ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อ
วันที่ 20 พ.ค. 57 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ.วังชมพู ต.ทรัพย์ไพวัลย์ อ.เอราวัณ จ.เลย