ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดเลย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ อำเภอหนองหิน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2014 เวลา 11:43 น.

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย