ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เข้ารายงานตัว ณ ค่ายสุรนารี นครราชสีมา ประชุมรับนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2014 เวลา 15:23 น.

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เข้ารายงานตัว ณ ค่ายสุรนารี นครราชสีมา ประชุมรับนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
เจตนารมณ์คือต้องการนำความสงบสุขกลับคืนสู่ประชาชนอย่างยั่งยืน ขอให้ทุกท่านให้ความร่วมมือด้วยครับเพื่อประเทศชาติของเรา