ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เข้ารายงานตัวที่ จังหวัดทหารบกเลย และประชุมร่วมกับ พล.ต. วรทัต สุพัฒนานนท์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2014 เวลา 15:27 น.

นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เข้ารายงานตัวที่ จังหวัดทหารบกเลย และประชุมร่วมกับ พล.ต. วรทัต สุพัฒนานนท์
ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเลย เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ ตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
เมื่อ วันที่ 23 พ.ค. 57 ณ จังหวัดทหารบกเลย