ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
คืนความสุขให้กับประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2014 เวลา 15:29 น.

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ร่วมมอบเครื่องดื่ม ผ้าเย็น ขนม แก่ ทหาร ตำรวจ อส. 
ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อย ตามจุดตรวจบ้านปากภู , วังสะพุง และศาลากลางจังหวัดเลย