ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
การประชุมเชิงปฏิบัติการที่สวนหินผางาม ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน หรือ "คุนหมิงเมืองไทย" PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2014 เวลา 15:35 น.

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการที่สวนหินผางาม ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน หรือ
"คุนหมิงเมืองไทย" องค์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(อพท.)มีโครงการศึกษาจะทำทางเดินเหนือภูผาและแมกไม้
Canopy Walkway ทำให้นักท่องเที่ยวสะดวกในการเดินชมความงามมากยิ่งขึ้นโดยไม่ทำลายธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ในต่างประเทศนิยมมาก