ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมให้กำลังใจและมอบสิ่งของให้กับผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเลย ในฐานะ ผอ.กกล.ลส ประจำพื้นที่จังหวัดเลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2014 เวลา 15:36 น.

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ
และ ผู้แทนภาคเอกชน  ร่วมให้กำลังใจและมอบสิ่งของให้กับผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเลย ในฐานะ ผอ.กกล.ลส ประจำพื้นที่จังหวัดเลย
เพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดเลย ณ จังหวัดทหารบกเลย