ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมการตรวจความสงบเรียบร้อยและให้กำลังใจ จนท.ทหาร ตำรวจ อส. PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2014 เวลา 15:40 น.

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมการตรวจความสงบเรียบร้อยและให้กำลังใจ จนท.ทหาร ตำรวจ อส. ที่สถานีขนส่ง ไฟฟ้า ประปา
โทรศัพท์ โดยท่าน ผบ จทบ.,ผบก.ตร,และ ผวจ.เลย เป้าประสงค์นำความสุขสงบกลับคืนมาโดยเร็ว เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ที่รักยิ่งของพวกเราครับ