ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานประชุมคณะกรรมการทำแบบแปลนฯ สร้างพุทธมนฑลจังหวัดเลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2014 เวลา 15:49 น.

นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานประชุมคณะกรรมการทำแบบแปลนฯ สร้างพุทธมนฑลจังหวัดเลย เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 57
ณ ห้องประชุม สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย