ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยจัดกิจกรรมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 02 มิถุนายน 2014 เวลา 11:43 น.

วันที่ 2 มิ.ย.57 นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย /ผบ.จทบ.เลย/ผบก.ภ.จว.เลย  ร่วมเปิดประชุมและจัดกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์
เชิญผู้มีความเห็นต่างร่วมเปิดใจแสดงความคิดเห็น มีพิธีสงฆ์ รองเจ้าคณะจังหวัดบิณฑบาตความขัดแย้ง และผูกเสี่ยวผู้มีความเห็นต่าง จับมือผูกเสี่ยว
สลายสีเสื้อ ณ หอประชุมอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 02 มิถุนายน 2014 เวลา 15:44 น.