ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จังหวัดเลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 02 มิถุนายน 2014 เวลา 14:22 น.

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง
จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 เวลา 14.00 น.

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 02 มิถุนายน 2014 เวลา 15:08 น.