ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิต ผู็ประกอบการ OTOP ด้านการผลิต PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 09 มิถุนายน 2014 เวลา 16:17 น.

นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานเปิดการฝึกอบรมและบรรยายพิเศษ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
ด้านการผลิต ในวันที่ 9 มิ.ย. 57 ณ โรงแรมเลยพาเลซ จ.เลย