ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
อบรม เสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง เหลียวหลัง มองหน้า ย่างก้าว สู่ประชาคมอาเซียน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2014 เวลา 16:08 น.

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวเปิดอบรม เสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง เหลียวหลัง มองหน้า ย่างก้าว สู่ประชาคมอาเซียน
ในวันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอล์ โรงแรมใบบุญเพลส อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย