ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยจัดกิจกรรมเดินรณรงค์สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติ เพื่อการปฎิรูป และกิจกรรมคืนความสุขให้กับประชาชนอย่างนั่งยืน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2014 เวลา 15:18 น.

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2557 พล.ต.วรทัต สุพัฒนานนท์ ผู้บังคบการจังหวัดทหารบกเลย นายภานุ แย้มศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พล.ต.ต.ศักดา วงศ์ศิริยานนท์
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย
นายณรงค์ศักดิ์ พลศักดิ์ ปลัดจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติ เพื่อการปฎิรูป
และกิจกรรมคืนความสุขให้กับประชาชนอย่างนั่งยืน
ณ ลานวัดศรีคุณเมือง อำเภอเชียงคาน พร้อมด้วยพลังมวลชนจากอำเภอเชียงคาน ปากชม และท่าลี่ ถึงแม้ฝน
จะตกแต่ทุกคนก็พร้อมที่จะเดินหน้าไปด้วยกัน ไม่มีคำว่าถอยสำหรับวันนี้ ขอชื่นชมในน้ำใจของพี่น้องจากทั้ง 3 อำเภอ ครับ