ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ประชุมเรื่องเหมืองทองคำ เรื่องการควบคุมไม้ผ่านแดน เรื่องเวทีเสวนาระดับจังหวัด เพื่อการปฏิรูป เรื่องการปรองดองสมานฉันท์ระดับตำบลตามนโยบาย กอ.รมน.ภาค 2 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน 2014 เวลา 23:49 น.

เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายวิโรจน์ จิวรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมประขุมเรื่องเหมืองทองคำ เรื่องการควบคุมไม้ผ่านแดน เรื่องเวทีเสวนาระดับจังหวัด
เพื่อการปฏิรูป เรื่องการปรองดองสมานฉันท์ระดับตำบลตามนโยบาย กอ.รมน.ภาค 2 ณ ห้องประชุมภูกระดึง ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเลย

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน 2014 เวลา 23:57 น.