ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยจัดกิจกรรมรวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามมินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน 2014 เวลา 23:59 น.

จังหวัดเลยจัดกิจกรรมรวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามมินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ได้ร่วมปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ ร่วมกับ นพค.23 โดยมี พลตรี เกรียงศักดิ์ หมีทอง ผอ.หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธาน จำนวน 1,100 ต้น
บนที่สาธารณประโยชน์ ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย ที่ราษฎรเคยบุกรุกแต่คืนให้กับราชการเพื่อปลูกต้นสักมหามงคลในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี


แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2014 เวลา 00:05 น.