ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
การประชุมหารือแนวทาง มาตราการแก้ไขปัญหาพบสารหนูเกินเกณฑ์ฯ ในร่างกายชาวบ้าน ๖ หมู่บ้าน รอบเหมือง ทองคำภูทับฟ้า PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2014 เวลา 00:06 น.

เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.ณ บ้านห้วยผุก ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย ทีมจังหวัดเลย นำโดย นายภานุ แย้มศรี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมประชุมหารือแนวทาง มาตราการแก้ไขปัญหาพบสารหนูเกินเกณฑ์ฯ ในร่างกายชาวบ้าน ๖ หมู่บ้าน รอบเหมือง
ทองคำภูทับฟ้า ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย