ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัด ออกรายการแจ๋ว ทางไทยทีวีสีช่อง ๓ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2014 เวลา 13:44 น.

เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้แถลงข่าวประชาสัมพันธ์งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี ๒๕๕๗
ในรายการ"แจ๋ว" ทางไทยทีวีสีช่อง ๓ กรุงเทพมหานคร โดยแจ๋ว เป็นรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับผู้หญิง ที่มีรูปแบบการนำเสนอเป็นการนำข่าวรายวันที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิง
มาบอกเล่าผ่านมุมมองของพิธีกร หรืออาจมองว่าเป็นนิตยสารเกี่ยวกับผู้หญิงทางโทรทัศน์ก็ได้  ออกอากาศทางช่อง ๓ Family ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐น.