ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ออกรายการถอดสลักข่าว ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT11 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2014 เวลา 13:54 น.

เมื่อวันพุธที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๗  เวลา ๒๑.๐๐ - ๒๑.๓๐ น. รายการ ถอดสลักข่าว นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  
สนทนาในรายการถึงประเด็น "ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน"  โดยมีนางสาวจิรภา  สีตาบุตร  เป็นผู้ดำเนินรายการ  ติดตามชม
รายการ ถอดสลักข่าวได้ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา ๒๑.๐๐ - ๒๑.๓๐ น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT11

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2014 เวลา 14:00 น.