ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
การจัดเวทีเสวนาสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อการปฎิรูป ระดับตำบล ตำบลนาอาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2014 เวลา 14:01 น.

เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย, พล.ต.วรทัต สุพัฒนานนท์ ผบ.จทบ.เลย,
รอง ผบก.ภ.จว.ลย.,ปลัดจังหวัดเลย,นายอำเภอเมืองเลย ร่วมสังเกตุการณ์การจัดเวทีเสวนาสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อการปฎิรูป
ระดับตำบล ตำบลนาอาน ณ วัดโพนงาม บ้านติดอำเภอเมืองเลย มีผู้เข้าร่วมเสวนาจากทุกภาคส่วนรวม จำนวน ๒๐๐ คน