ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยจัดงานแถลงข่าวบริษัทแท็กซี่เมืองเลย ๒๐๑๔ จำกัด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฏาคม 2014 เวลา 09:31 น.

เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู็ว่าราชการจังหวัดเลย แถลงข่าวบริษัท แท็กซี่่เมืองเลย ๒๐๑๔ จำกัด ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย
ซึ่งเป็นวันประวัติศาสตร์เกิดรถ Taxi ในเมืองเลย และเริ่มให้บริการเร็ว ๆ นี้ เมืองท่องเที่ยวจำเป็นต้องมีบริการเรื่องพาหนะเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยวเพื่อ
ความสะดวกให้นักท่องเที่ยวครับ และ
เป็นธรรมเรื่องราคา(ตามมิเตอร์) ปลอดภัย (มีทะเบียนประวัติคนขับ) สะดวก (ไม่ต้องพึ่งใครขับรับ- ส่ง)