ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีโรงเรียน ตชด.บ้านนาปอ ต.แสงภา อ.นาแห้ว และโรงเรียน ตชด.เฉลิมราชบำรุง อ.ด่านซ้าย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 23 กรกฏาคม 2014 เวลา 12:10 น.

เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ได้ประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ณ โรงเรียน ตชด.บ้านนาปอ ต.แสงภา อ.นาแห้ว และ โรงเรียน ตชด.เฉลิมราชบำรุง อ.ด่านซ้าย จังหวัดเลย

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 23 กรกฏาคม 2014 เวลา 12:16 น.